Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος

Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Υλικού

Βασιλική Κωσταρέλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Ομάδα Διατροφής

Αμαλία Φιλίππου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ιωάννης Βασιλούδης, PhD, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 70

Νίκη Μουρούτη, PhD, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Σύμβουλος: Μανιός Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Ομάδα Πληροφορικής

Χρήστος Μιχαλακέλης, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Νίκος Αλαμάνος, MSc Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Στελίνα Λυμπεροπούλου, MSc Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Σύμβουλοι: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
                  Νικολαϊδου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
                  Τσερπές Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
                  Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
                  Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα, Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
                  Σοφιανοπούλου Χρύσα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο