Γνωριμία με το «ΓΕΜAτο ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία και μπορούν να επηρεάσουν τόσο την ψυχοσωματική τους υγεία όσο και την πιθανότητα εμφάνισης διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς και υπερβαρότητας. Τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν πως τα παιδιά που ακολουθούν μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, ενώ παράλληλα ασχολούνται σε συστηματική βάση με τη φυσική δραστηριότητα, τείνουν να έχουν καλύτερες γνωστικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις. Το σχολικό περιβάλλον φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει τους μαθητές ώστε να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, έχοντας ως σύμμαχο στην προσπάθεια αυτή τους εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός φαίνεται να λειτουργεί ως πρότυπο για την ενθάρρυνση υιοθέτησης συμπεριφορών που προάγουν την υγεία όπως η υγιεινή διατροφή και η υιοθέτηση της φυσικής δραστηριότητας.

Στα χρόνια που διανύουμε, παρά τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου παιδικού πληθυσμού εξακολουθεί να απέχει αισθητά από την υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής, αλλά και την ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα, παρά τις υπάρχουσες συστάσεις. Ως αποτέλεσμα, ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας έχει αυξηθεί παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες, λαμβάνοντας πλέον διαστάσεις επιδημίας. Αρκετά ψηλά στη λίστα φαίνεται πως βρίσκονται αρκετές χώρες της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, όπου περίπου 3 στα 10 παιδιά υπολογίζεται πως είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Τα ανωτέρω δεδομένα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, εάν λάβουμε υπόψη μας την καλά τεκμηριωμένη σχέση της παχυσαρκίας με μία πληθώρα νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η παχυσαρκία φαίνεται πως αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, και υπερλιπιδαιμίας, μειώνοντας παράλληλα το προσδόκιμο ζωής.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολυδιάστατων παρεμβάσεων, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών, με στόχο την πρόληψη της υπερβαρότητας καθώς και των νοσημάτων με τα οποία αυτή σχετίζεται. Το «ΓΕΜΑτο Διατροφή» είναι ένα πολυθεματικό πρόγραμμα το οποίο μέσω εξειδικευμένων δράσεων έχει ως στόχο να επηρεάσει θετικά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.