Κατά την παιδική και εφηβική ηλικία η ανάπτυξη του οργανισμού πραγματοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Ειδικά κατά την προσχολική ηλικία (<5 έτη) όπως και από την περίοδο της προεφηβείας (μετά τα 9-10 έτη ζωής) και μέχρι την ενηλικίωση, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εντονότεροι.....

Περισσότερα...

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι σαφές ότι ο υποσιτισμός, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές ηλικίες, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις γνωστικές λειτουργίες του παιδιού, αφού η ανάπτυξη και η λειτουργία του εγκεφάλου εξαρτάται κατά πολύ από τη διατροφική πρόσληψη.

Περισσότερα...