Γενικότερα, το  στρες ορίζεται ως η σωματική, ψυχολογική, διανοητική αντίδραση του ατόμου σε μια αλλαγή, συνήθως αρνητική. Η έννοια του συνδέεται με τους  όρους της αφύπνισης και διέγερσης....

Περισσότερα...